Archive for the ‘Prawo’ Category

sierpień - 24 - 2022
Możliwość komentowania Kwestie i rozwiązania, jakich podejmuje się notariusz została wyłączona

Kwestie i rozwiązania, jakich podejmuje się notariusz Notariusz, jaki podejmuje się przeprowadzenia sprawy przekazuje zainteresowanym listę dokumentów, które będą potrzebne do uczynienia darowizny. Są to z pewnością dowody osobiste darczyńców oraz obdarowywanych, którzy muszą być pełnoletni. Z pism powinien wypływać stopień pokrewieństwa pomiędzy podmiotami postępowania. Notariusz informuje konsumentów, jakie podatki należy zapłacić przy praktycznym pokrewieństwie. Potrzebny jest także komplet zaświadczeń dotyczących przedmiotu darowizny – weryfikuje notariusz Katowice. Jest to oczywiście dowód własności darczyńcy, inaczej słuszny akt notarialny bądź orzeczenie sądowe. Potrzebny bywa jeszcze wypis z księgi wieczystej oraz z miejscowego rejestru gruntów. Gdy wszystkie dokumenty są zebrane, w kancelarii notarialnej  [ Read More ]